BỆNH TRÙNG MỎ NEO

Triệu chứng của bệnh

Hoạt động bắt mồi: Bỏ ăn
Trạng thái bơi: Bơi lờ đờ
Đặc điểm vây: Có các vết trùng ký sinh
Vị trí cá bơi: Bơi tầng mặt, ven bờ ao, thành lồng
Dấu hiệu khác: Chậm lớn, đầu to đuôi
Đặc điểm mang: Mang có vết bệnh bạc trắng, hoại tử
Đặc điểm gan: Bình thường
Đặc điểm mật: Bình thường
Tổn thương dưới da: Các vết trùng ký sinh xuất huyết, có vi khuẩn, nấm ký sinh
Nhiệt độ: Bình thường
Độ PH: Bình thường
Oxy hoà tan: Bình thường

Ảnh minh hoạ

Phác đồ điều trị

UP