BỆNH SÁN DÂY

Triệu chứng của bệnh

Hoạt động bắt mồi: Bỏ ăn
Màu sắc da: Bình thường
Tổn thương trên da: Bình thường
Trạng thái bơi: Bơi lờ đờ
Đặc điểm vây: Bình thường
Vị trí cá bơi: Bơi tầng mặt, ven bờ ao, thành lồng
Đặc điểm mang: Bình thường
Đặc điểm gan: Bình thường
Đặc điểm mật: Bình thường
Tổn thương dưới da: Bình thường
Nhiệt độ: Bình thường
Độ PH: Bình thường
Oxy hoà tan: Bình thường

Ảnh minh hoạ

Phác đồ điều trị

UP