Bệnh bào tử sợi 2 cực nang- Myxobolosis trên mang

Cập nhật lúc ... ngày ...
Xem thêm

Bệnh sán lá đơn chủ đẻ trứng

Cập nhật lúc ... ngày ...
Xem thêm

Thối mang do vi khuẩn

Cập nhật lúc ... ngày ...
Xem thêm

Bệnh giáp xác chân chèo

Cập nhật lúc ... ngày ...
Xem thêm

Bệnh bào tử sợi 1 cực nang- Thelohanellosis trên vây và mang

Cập nhật lúc ... ngày ...
Xem thêm

Tìm kiếm bệnh

Địa chỉ tin cậy cho bạn

Trung tâm ABC...

UP